Brand identity

Een visuele identiteit die jouw bedrijf of merk matcht

Wat we doen
  • Naamgeving
  • Conceptbepaling
  • Huisstijl
  • Logo
  • Fotografie
  • Brand guidelines

De brand identity of merkidentiteit houdt rekening met alles wat een bedrijf of merk visueel uitstraalt. Dit gaat van een bedrukte balpen tot autobestickering tot visitekaartjes voor het personeel. De identiteit die een bedrijf uitstraalt vertaalt zich in: het logo, het kleurgebruik, de vormgeving, de typografie en de fotografie. Om hiermee consistent te werk te gaan worden alle richtlijnen in brand guidelines gegoten.

Naamgeving

Een sterk project start met een sterke naam. In de eerste brainstormfase worden dan ook alle opties open gelaten. In de verdere fases komen we tot enkele specifieke pistes en kiezen we de juiste naam voor uw project.

Conceptbepaling

Geen sterk project zonder achterliggend concept. Per piste wordt een concept uitgewerkt die verweven is met de juiste visie. In de verdere fasen wordt dit concept grafisch uitgewerkt.

Huisstijl

De huisstijl is het belangrijkste deel van de brand identity. Ze moet de tand des tijds doorstaan en flexibel op meerdere online en offline media kunnen werken zonder de merkherkenning uit het oog te verliezen.

Logo

Het logo vormt de basis uw bedrijf of merk. Zonder brand identity geen logo en zonder logo geen brand identity. Het logo moet op verschillende groottes en media bruikbaar zijn en moet bovenal stroken met de doelgroep die het bedrijf or merk wilt bereiken.

Fotografie

Uw project verdient op de juiste manier in beeld gebracht te worden. Per project kijken we wat in-house gefotografeerd kan worden en wat we met onze partners kunnen verwezenlijken. Naargelang de stijl en doelgroep die het project beoogt kiezen we de juiste partners.

Brand guidelines

Het resultaat van een doorgedreven merkanalyse vind je in de brand guidelines. Deze maken het makkelijk om de huisstijl intern en extern op een juiste manier te gebruiken.

Goesting in zo’n
website of huisstijl?